28 Tháng Tư, 2021 - VNUK
Tháng Tư 28, 2021

Day

Ngày 27/4/2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Công văn khẩn số 1617/ĐHĐN-HSSV theo đó, tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên...
Read More
Tuyển sinh chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế tại VNUK Mã trường: DDV Mã ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế): 7340124 Chương trình cử nhân Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế (International Hospitalily and Tourism Management)...
Read More