3 Tháng Sáu, 2022 - VNUK
Tháng Sáu 3, 2022

Day

nganh-marketing-huong-du-lieu
Những năm gần đây, thế giới chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân của Big Data và được dự đoán sẽ phát triển thêm trong nhiều năm tới. Dữ liệu được ứng dụng trong toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Việc phân tích dữ liệu, đặc biệt trong lĩnh vực Marketing...
Read More
Verified by MonsterInsights