17 Tháng Sáu, 2022 - VNUK
Tháng Sáu 17, 2022

Day

THEO CHÂN ĐOÀN GIẢNG VIÊN VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH TRONG CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI VƯƠNG QUỐC ANH Trong tuần vừa qua, đoàn giảng viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh đã có chuyến tham quan và làm việc tại Vương Quốc Anh. Chuyến đi thuộc chương trình...
Read More