16 Tháng Chín, 2022 - VNUK
Tháng Chín 16, 2022

Day

1. Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2022 như sau: TT MÃ TRƯỜNG Ngành TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành Điểm trúng tuyển Điều kiện phụ 1 7340124-IBM Quản trị và...
Read More