20 Tháng Mười Một, 2022 - VNUK
Tháng Mười Một 20, 2022

Day

Nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất cho ngành học Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế; khơi gợi nhiều cảm hứng học tập đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng thực tế hỗ trợ cho những vị trí công việc trong tương lai; Viện...
Read More