4 Tháng Một, 2023 - VNUK
Tháng Một 4, 2023

Day

Ngày 09/12/2022 vừa qua, 30 bạn sinh viên nhiệt huyết của Chuyên ngành Khoa học máy tính (CSE) và Khoa học dữ liệu (DS) tại VNUK đã có chuyến đi trải nghiệm thực tế tại cơ sở thứ 3 của Enouvo Space – “ngôi nhà chung” cho cộng đồng công nghệ tại Đà Nẵng. Với...
Read More
Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực khát vọng phấn đấu trở thành Đại học Quốc gia
1. Chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia được đưa vào Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị Ngày 03/11/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên...
Read More