5 Tháng Một, 2023 - VNUK
Tháng Một 5, 2023

Day

Chiều ngày 15/12/2022, chương trình Thực tập hè (VNUK Summer Internship Programme 2022) đã chính thức khép lại bằng Buổi lễ Tổng kết Chương trình dành cho 14 sinh viên VNUK sau 2 tháng tham gia thực tập tại doanh nghiệp. Có thể nói các chương trình thực tập hè trải nghiệm việc làm thực...
Read More