31 Tháng Một, 2024 - VNUK
Tháng Một 31, 2024

Day

Bên cạnh mục đích cung cấp cái nhìn thực tế cho sinh viên về những kiến thức được giảng dạy tại Viện; giúp sinh viên quan sát, tìm hiểu và đánh giá về cơ cấu, cách vận hành, tổ chức kinh doanh của các doanh nghiệp, Field Trip còn là một hoạt động ý nghĩa,...
Read More
Verified by MonsterInsights