Các đối tác của VNUK

Các đối tác

Mạng lưới đối tác của VNUK

VNUK luôn xác định rằng hợp tác là chìa khóa để giải quyết những thử thách mà mỗi bên đang đối mặt và chỉ bằng cách kết nối mạnh mẽ với doanh nghiệp và cộng đồng, chúng tôi mới có thể tạo thêm được nhiều giá trị nhất. Trong những năm qua, VNUK đã xây dựng mạng lưới hợp tác với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và các bên hữu quan khác nhau tại thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành lân cận. Các hợp tác đều hướng đến việc chia sẻ mục tiêu, cùng tạo ra kết quả có giá trị cho cộng đồng mà mỗi bên đang phục vụ. 
 
Đồng thời, chúng tôi cũng không ngừng phát triển hợp tác với mạng lưới các trường đại học trên thế giới. Các hợp tác này đem lại những cơ hội hợp tác nghiên cứu cho giảng viên. Các mối quan hệ hợp tác xuyên quốc gia này đã và đang chứng minh giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu, cải thiện việc dạy và học cũng như tạo ra những cải tiến. Sinh viên của VNUK cũng nhờ vào các quan hệ hợp tác này đã có nhiều cơ hội đi trao đổi ở khắp nơi trên thế giới. 

Các nhóm đối tác

Chính phủ Anh

Hội đồng Anh Việt Nam

Doanh nghiệp Anh

Các trường Đại học đối tác Anh

Các doanh nghiệp tại Việt Nam

Các tổ chức đối tác khác

Trở thành đối tác của VNUK

Thông tin liên lạc

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

158A Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng

(0236)3738399
contact@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ sáu 8:00 Sáng. – 5:30 Chiều.

Thông tin mạng xã hội

Video Presentation

Nhờ quý đối tác, giảng viên của chúng tôi có nhiều cơ hội phát triển, sinh viên của chúng tôi có cơ hội tiếp thu tri thức, kỹ năng và tích lũy giá trị để trong tương lai, họ có thể góp phần xây dựng một thế giới nhân bản và bền vững hơn. 

 

Verified by MonsterInsights