Zero-to-hero - VNUK
Zero-to-hero

Category

Trước khi bắt đầu Khi phải tìm hiểu xem có nên chấp nhận một lời mời làm việc hay khi phải lựa chọn giữa nhiều công việc khác nhau, bạn cần xem xét một loạt các yếu tố khác nhau  và những yếu tố này sẽ khác nhau đối với mỗi người. Tại đây, bạn...
Read More
Định nghĩa về Khả năng được tuyển dụng Trong ngôn ngữ của các nhà tuyển dụng, có một tiêu chí gọi là Employability – tạm dịch là Khả năng được tuyển dụng. Đây là một khái niệm quan trọng mà bạn sẽ phải suy nghĩ về nó trong quãng thời gian tại VNUK. Bất kể...
Read More
Verified by MonsterInsights