Cựu sinh viên - VNUK
Cựu sinh viên

Category

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – VNUK là trường Đại học công lập quốc tế đầu tiên tại miền Trung, được thành lập dựa vào thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Vương Quốc Anh vào năm 2014. Trải qua hành trình hơn 7 năm xây dựng và phát triển, VNUK...
Read More
Dù chưa thể gắn bó lâu dài với VNUK, nhưng có lẽ khoảng thời gian 1 năm học tại trường cũng đã đủ lâu để hai chị em Nhật Vy và Khánh Vy tích luỹ thêm những kiến thức nền tảng cho quá trình du học trên đất Mỹ của mình lúc bấy giờ. Với...
Read More
Verified by MonsterInsights