Lưu trữ Foundation Course - VNUK
Foundation Course

Category

tich-hop-cong-nghe-trong-giang-day
Một buổi theo dấu chân của các bạn newbies đang tham gia khóa học Tiếng Anh tăng cường tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh có những điều gì thú vị? Chương trình Ngôn ngữ và Dự bị Đại học (Foundation) hiện tại đang áp dụng hình thức học tập Blended Learning....
Read More
Buổi Ngoại khóa của Sinh viên Foundation tại Đảo Ký ức Hội An (KUHA): Vào ngày thứ Sáu (25/11) vừa rồi, các sinh viên của Tổ Ngôn ngữ và Dự bị Đại học (Foundation) đã “khăn gói” lên đường tham gia buổi “Outing Trip” về với Đảo Ký ức Hội An (KUHA). Chuyến Ngoại khóa...
Read More
1 2 3