Lưu trữ Học chuyển tiếp - VNUK
Học chuyển tiếp

Category

Là một VNUKer, bạn có “nằm lòng” tất cả chương trình chuyển tiếp đến các trường đại học danh giá trên thế giới từ ngôi trường này?  Với lợi thế là trường Đại học công lập Quốc tế, sự hợp tác với các trường đại học trên thế giới đã mang đến hàng loạt cơ...
Read More