Lưu trữ Khoa học dữ liệu - VNUK
Khoa học dữ liệu

Category

Các ngành công nghiệp hiện tại gần như đều dựa trên dữ liệu và ngày càng phát triển đổi mới nhanh hơn. Lĩnh vực công nghệ đã trở nên năng động và ngày càng có nhiều người tương tác với Internet để tạo ra dữ liệu. Dữ liệu được coi là nguồn điện của các...
Read More
Một trong những lợi thế vô cùng to lớn cho tất cả sinh viên đang theo học các chuyên ngành CNTT (Khoa học máy tính) tại VNUK là cơ hội được tiếp cận các chứng chỉ, khóa học quốc tế được công nhận bởi AWS, một trong những công ty dẫn đầu trên thế giới...
Read More
1 2 3 5