Lưu trữ Khoa học và kỹ thuật máy tính - VNUK
Khoa học và kỹ thuật máy tính

Category

Một trong những lợi thế vô cùng to lớn cho tất cả sinh viên đang theo học các chuyên ngành CNTT (Khoa học máy tính) tại VNUK là cơ hội được tiếp cận các chứng chỉ, khóa học quốc tế được công nhận bởi AWS, một trong những công ty dẫn đầu trên thế giới...
Read More
Ngành học xu hướng Ngành khoa học và kỹ thuật máy tính thuộc top 5 ngành học “hot” trong kỷ nguyên 4.0. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc tại nhiều vị trí như lập trình viên phát triển các phần mềm hệ thống tại các công ty trong lĩnh vực công...
Read More
1 2 3 5