Khoa học y sinh - VNUK
Khoa học y sinh

Category

Em có biết ở Việt Nam, KHOA HỌC Y SINH chỉ được giảng dạy duy nhất tại VNUK hay không?  Thực tế mà nói, đây là ngành học không mới tại các quốc gia phát triển nhưng cho đến ngày nay, Khoa Học Y Sinh vẫn còn ít được biết đến rộng rãi, không như...
Read More
Cũng như nhiều ngành khoa học ứng dụng khác, ngành Khoa học Y sinh ở bậc Đại học không chỉ đòi hỏi một khối lượng kiến thức “khủng” mà còn yêu cầu nhiều kỹ năng chuyên môn vững vàng. Một môi trường đào tạo chú trọng tính thực tiễn, tăng cường những trải nghiệm sẽ...
Read More
1 2 3 5
Verified by MonsterInsights