Chính sách ĐBCL - VNUK

Chính sách ĐBCL

Chính sách ĐBCL - VNUK

Chính sách ĐBCL – VNUK được thể hiện tại Chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Chi tiết xem tại đây.

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: quality@vnuk.udn.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights