Công khai báo cáo tự đánh giá - VNUK

Công khai báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá 03 CTĐT

  1. Báo cáo tự đánh giá ngành Khoa học Y sinh. Xem tại đây.
  2. Báo cáo tự đánh giá ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính. Xem tại đây.
  3. Báo cáo tự đánh giá ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế. Xem tại đây.

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: quality@vnuk.udn.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights