Cấu trúc chương trình Công nghệ Nano

Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chương trình

Chương trình giảng dạy ngành Công nghệ Nano của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh được chia thành 4 khối kiến thức, trong đó bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ trong mỗi khối kiến thức được chỉ rõ trong bảng dưới đây:

TT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ Số tín chỉ
Bắt buộc Tự chọn
I Kiến thức đại cương + cơ bản 53 53 0
II Kiến thức cơ sở ngành 40 40 0
III Kiến thức chuyên ngành 40 26 14
Tổng khối lượng 133 119 14

Chương trình đào tạo

Lưu ý: Các môn tự chọn ở học kỳ 1 năm thứ 4 được chia theo các định hướng chuyên ngành khác nhau như Nano Điện tử, Nano Y sinh và các vật liệu Nano tiên tiến. Sinh viên tùy vào định hướng của mình có thể chọn để theo học các môn theo từng định hướng ngành cho phù hợp.

Tổ Công nghệ Nano

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: nano@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Khối kiến thức đại cương và cơ bản

Khối kiến thức đại cương và cơ bản có 53 tín chỉ, với mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản chính trị, xã hội cũng như tăng cường khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng chuyển đổi cho sinh viên. Đồng thời cung cấp các kiến thức nền tảng về Toán và Khoa học tự nhiên để sinh viên có đủ kiến thức cơ bản để có thể theo học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành trong công nghệ Nano.

Khối kiến thức cơ sở ngành

Khối kiến thức cơ sở ngành có 40 tín chỉ, với mục tiêu cung cấp các kiến thức nền tảng và các kỹ năng thực hành cơ bản liên quan công nghệ nano để sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng để có thể theo học các học phần của các chuyên ngành hẹp và sâu hơn. Trong đó có thực hành nhóm 4 tín chỉ và khóa luận tốt nghiệp 10 tín chỉ, với mục tiêu giúp sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để tiến hành các dự án nghiên cứu cụ thể về công nghệ nano.

Khối kiến thức chuyên ngành

Khối kiến thức chuyên ngành có 40 tín chỉ, với mục tiêu cung cấp các kiến thức chuyên sâu và các kỹ năng thực hành nâng cao trong các chuyên ngành hẹp của công nghệ nano.

Khối kiến thức bổ trợ

Khối kiến thức bổ trợ không tính tín chỉ, được cấp chứng chỉ riêng bao gồm các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, với mục tiêu giúp sinh viên nâng cao thể chất và kiến thức về an ninh quốc phòng.