Chiến lược đào tạo - VNUK

Chiến lược đào tạo

Chiến lược đào tạo

Các chiến lược và phương pháp dạy học của ngành Công nghệ Nano được thiết kế và sử dụng linh hoạt, không chỉ có các hoạt động ở trên lớp mà còn trong những hoạt động đào tạo bổ trợ ngoài giờ nhằm phát triển không chỉ năng lực về kiến thức, mà còn cả năng lực về kỹ năng, và thái độ.

Chiến lược dạy học trực tiếp

Dạy học trực tiếp là chiến lược dạy học trong đó thông tin được chuyển tải đến với người học theo cách trực tiếp, giảng viên trình bày và sinh viên lắng nghe. Chiến lược dạy học này thường được áp dụng trong các lớp học truyền thống và tỏ ra có hiệu quả khi muốn truyền đạt cho người học những thông tin cơ bản, giải thích một kỹ năng mới.
Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được áp dụng trong giảng dạy ngành Công nghệ Nano gồm các phương pháp giải thích cụ thể (Explicit Teaching) những nội dung liên quan đến bài học , giảng viên sẽ thuyết giảng (Lecture) trên lớp hoặc trên các nền tảng online (eLearning) thông qua các phần mềm máy tính hoặc điện thoại thông minh đi kèm với máy chủ có lưu sẵn bài giảng , ngoài ra tổ Khoa học và Công nghệ cũng mời các giảng viên thỉnh giảng (Guest Lecture) từ các đơn vị bên ngoài hoặc doanh nghiệp, nhằm giúp cho sinh viên có những kiến thức thực tế và nắm bắt được nhu cầu, đòi hỏi của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp chuyên ngành nano.

Chiến lược dạy học gián tiếp

Dạy học gián tiếp là chiến lược dạy học trong đó người học được tạo điều kiện trong quá trình học tập mà không cần có bất kỳ hoạt động giảng dạy công khai nào được thực hiện bởi giảng viên. Đây là tiến trình dạy học tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm trung tâm, trong đó giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung bài học đến với sinh viên mà thay vào đó, sinh viên được khuyến khích tham gia tích cực trong tiến trình học, sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết vấn đề.
Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được Tổ Khoa học & Công nghệ áp dụng cho Chương trình Công nghệ Nano bao gồm : Câu hỏi gợi mở (Open question), giải quyết vấn đề (Problem Solving), học theo tình huống (Case Study).

Chiến lược học trải nghiệm

Học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng thông qua những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế quan sát và cảm nhận. Họ học thông qua làm và trải nghiệm.
Các phương pháp dạy học được Tổ Khoa học & Công nghệ áp dụng theo chiến lược dạy học này bao gồm: thực hành (Laboratory), thực tập (Internship), nghiên cứu khoa học (Student Research), khóa luận tốt nghiệp (Graduation Project)

Chiến lược dạy học tương tác

Đây là chiến lược dạy và học trong đó, giảng viên sử dụng kết hợp nhiều hoạt động trong lớp học như đặt vấn đề hay câu hỏi gợi mở và và yêu cầu sinh viên thảo luận, tranh luận để giải quyết vấn đề đó. Giảng viên với vai trò hướng dẫn sinh viên từng bước giải quyết vấn đề. Từ đó giúp sinh viên đạt được mục tiêu dạy học. Sinh viên có thể học từ bạn học hay từ giảng viên để phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp, đàm phán để đưa ra quyết định.
Các kỹ thuật, phương pháp theo chiến lược này được Tổ Khoa học & Công nghệ áp dụng trong giảng dạy ngành Công nghệ Nano gồm có: tranh luận (Debate) là tiến trình dạy học trong đó giảng viên đưa ra một vấn đề liên quan đến nội dung bài học, sinh viên với các quan điểm trái ngược nhau về vấn đề đó phải phân tích, lý giải, thuyết phục người nghe ủng hộ quan điểm của mình. Thông qua hoạt động dạy học này, sinh viên hình thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông; Thảo luận (Discussion): Là phương pháp dạy học trong đó sinh viên được chia thành các nhóm và tham gia thảo luận về những quan điểm cho một vấn đề nào đó được giảng viên đặt ra. Khác với phương pháp tranh luận, trong phương pháp thảo luận, người học với cùng quan điểm mục tiêu chung và tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình; Học nhóm (Group Assignment): Sinh viên được tổ chức thành các nhóm nhỏ để cùng nhau giải quyết các vấn đề được đặt ra và trình bày kết quả của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình trước các nhóm khác và giảng viên.

Tự học

Chiến lược tự học được hiểu là tất cả các hoạt động học của người học được thực hiện bởi các cá nhân người học với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên. Đây là một quá trình giúp sinh viên tự định hướng việc học của mình theo kinh nghiệm học tập của bản thân, có quyền tự chủ và điều khiển hoạt động học của họ thông qua các bài tập, dự án hay vấn đề mà giảng viên gợi ý, hướng dẫn ở lớp.
Phương pháp học theo chiến lược này được Tổ Khoa học & Công nghệ áp dụng trong giảng dạy ngành Công nghệ Nano chủ yếu là phương pháp bài tập ở nhà (Homework Assignment). Theo phương pháp này, sinh viên được giao nhiệm vụ làm việc ở nhà với những nội dung và yêu cầu do giảng viên đặt ra. Thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà này, sinh viên học được cách tự học, cũng như đạt được những nội dung về kiến thức cũng như kỹ năng theo yêu cầu.

Tổ Công nghệ Nano

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: nano@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Nhắn tin Fan page hoặc gọi (0236)3738399 để được tư vấn trực tiếp