Chia sẻ của doanh nghiệp về xu hướng của ngành Công nghệ Nano

Công nghệ Nano

Chia sẻ của doanh nghiệp về ngành công nghệ Nano

Tổ Công nghệ Nano

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: nano@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội