Liên hệ Ngành Công nghệ Nano

Liên hệ

Số điện thoại

(+84) 236 37 38 399

Email

nano@vnuk.edu.vn
/nano.vnuk

Địa chỉ

158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Đặt câu hỏi cho chúng tôi tại đây

    Địa chỉ liên hệ

    158A Lê Lợi, Hải Châu, TP. Đà Nẵng