Cựu sinh viên - VNUK

Cựu sinh viên

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng

Tổ Dịch vụ việc làm & Quan hệ Doanh nghiệp

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: careerservice@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights