Đề tài Nghiên cứu Khoa học - VNUK

Đề tài Nghiên cứu Khoa học

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIẢNG VIÊN

Danh sách các đề tài, dự án Nghiên cứu khoa học do Cán bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh triển khai thực hiện giai đoạn 2017-2022 (Xem tại đây)

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN

Danh sách các đề tài, dự án Nghiên cứu khoa học do Sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2022 (Xem tại đây)

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 629 8868

Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights