Điểm chuẩn theo phương thức Xét kết quả thi THPT và Điểm trúng tuyển theo phương thức Xét học bạ THPT vào VNUK năm 2022 - VNUK

Điểm chuẩn theo phương thức Xét kết quả thi THPT và Điểm trúng tuyển theo phương thức Xét học bạ THPT vào VNUK năm 2022

VNUK >Tin tức >Điểm chuẩn theo phương thức Xét kết quả thi THPT và Điểm trúng tuyển theo phương thức Xét học bạ THPT vào VNUK năm 2022
1. Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2022 như sau:
TT MÃ TRƯỜNG
Ngành
TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành Điểm
trúng tuyển
Điều kiện phụ
1 7340124-IBM Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 19
2 7480204-CSE Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 19
2. Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT, đợt nhận hồ sơ xét tuyển từ 22/7 đến 20/8/2022 trên Hệ thống tuyển sinh như sau:
STT MÃ TRƯỜNG / Ngành TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành Điểm trúng tuyển
DDV VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH  
1 7340124-IBM Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 21,00
2 7480204-CSE Ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 20,00