Hệ thống ĐBCL - VNUK

Hệ thống ĐBCL

Quyết định thành lập Tổ Đảm bảo chất lượng - VNUK

1. Tổ Đảm bảo chất lượng thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh được thành lập theo Quyết định số 1843/QĐ-ĐHĐN ngày 17/5/2021. Chi tiết QĐ xem tại đây.

2. Ngày 04/4/2023 Tổ Đảm bảo chất lượng được đổi tên thành Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, ĐHĐN theo Quyết định số 1331/QĐ-ĐHĐN. Chi tiết QĐ xem tại đây.

3. Danh mục các Văn bản quy phạm của Ban ĐBCLGD Đại học Đà Nẵng. Chi tiết tại file đính kèm.

Cấu trúc hệ thống đảm bảo chất lượng của VNUK

 

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: quality@vnuk.udn.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights