Hệ thống ĐBCL - VNUK

Hệ thống ĐBCL

Quyết định thành lập Tổ Đảm bảo chất lượng - VNUK

Tổ Đảm bảo chất lượng thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh được thành lập theo Quyết định số 1843/QĐ-ĐHĐN ngày 17/5/2021. Chi tiết QĐ xem tại đây.

Cấu trúc hệ thống đảm bảo chất lượng của VNUK

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: quality@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội