Học bổng lãnh đạo cộng đồng

Học bổng Lãnh đạo cộng đồng – Community Leaders Scholarship

Giới thiệu

Học bổng ghi nhận những sinh viên Viện có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho cộng đồng khi tham gia các chương trình cộng đồng do VNUK bao gồm các chương trình tình nguyện đông xuân thường niên, chương trình huấn luyện kỹ năng dành cho học sinh THPT (Mentoring Programme).

Giá trị học bổng và lợi ích
 • 5 triệu đến 10 triệu đồng cho 01 năm học;
 • Được tham gia 02 khóa học kỹ năng (miễn phí) của Trung tâm đào tạo Kỹ năng chuyên nghiệp ETC;
 • Được ưu tiên tham gia chương trình Future Leaders Programme do Viện tổ chức.
Điều kiện xét Học bổng
 • Đã hoàn thành chương trình dự bị đại học (năm 1) và có điểm trung bình tích lũy tối thiểu 2.7/4;
 • Điểm IELTS 6.0 kỳ thi quốc tế (hoặc tương đương).
Tiêu chí xét/ cấp học bổng
 • Tiềm năng lãnh đạo được thể hiện thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng trước đây; 
 • Những kết quả đã thực hiện và những tác động đã tạo ra đối với cộng đồng trong học kỳ hay năm học trước khi nộp hồ sơ xét học bổng;
 • Các tính cách cá nhân khác: Mức độ cam kết, trách nhiệm với công việc; động lực phát triển bản thân được đánh giá thông qua buổi phỏng vấn với Hội đồng xét học bổng.
Điều kiện duy trì học bổng
 • Tham gia các khóa tập huấn theo đề nghị của Tổ Công tác sinh viên;
 • Cam kết dành mỗi tháng bình quân 12 giờ trong tối thiểu 01 học kỳ tham gia các hoạt động cộng đồng.
Hồ sơ xét học bổng
 • Đơn đề nghị xét học bổng và thư động lực (tối thiểu 500 từ);
 • Bảng sao bảng điểm tích lũy;
 • Báo cáo hoạt động đã thực hiện trong 1 học kỳ/ 1 năm qua;
 • Bản sao chứng nhận các thành tích hay hoạt động ngoại khóa.

Đăng ký xét tuyển

Kỳ tuyển sinh năm học 2022 - 2023

  Thông tin học bổng