Học bổng Khuyến khích - VNUK

Học bổng Khuyến khích

VNUK >Học bổng >Học bổng Khuyến khích

Học bổng Khuyến khích

Giới thiệu

Học bổng Khuyến khích là học bổng nhằm tiếp sức cho các học sinh có thành tích học tập tốt, được trúng tuyển vào một chương trình đào tạo tại Viện hoặc sinh viên đang học tập tại Viện mà có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn cũng như thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội. 

Chương trình học bổng được trao tặng cho những ứng viên thuộc một trong những hoàn cảnh đặc biệt sau đây: 

 • Học sinh/ Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn (có giấy chứng nhận của địa phương xác nhận là Hộ nghèo hoặc Hộ cận nghèo), ưu tiên cho những sinh viên ở các vùng thuộc danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; là người dân tộc thiểu số;
 • Học sinh/ Sinh viên không thuộc diện hộ nghèo/ cận nghèo nhưng đối mặt với nguy cơ không thể theo đuổi hoặc tiếp tục theo đuổi chương trình đại học mong muốn tại Viện vì không đủ điều kiện tài chính. 
 • Học sinh/ sinh viên là người khuyết tật, chịu thiệt thòi về cơ hội phát triển bản thân. 
 • Học sinh/ sinh có điều kiện sức khỏe bất lợi hoặc đã trải qua một hoàn cảnh cá nhân đặc biệt khó khăn ảnh hưởng đến việc tiếp tục theo đuổi con đường học tập. 

Học bổng cấp dựa trên nhu cầu tài chính mà không đòi hỏi điều kiện đặc biệt về thành tích học tập. Tuy nhiên, Hội đồng sẽ đánh giá bổ sung các tiêu chí khác như thành tích cá nhân,  hoạt động ngoại khóa, tính cách, định hướng, đóng góp cho cộng đồng.

Giá trị học bổng
 • Học bổng khuyến khích được trao hàng năm dưới hình thức miễn/ giảm học phí của ngành đào tạo mà sinh viên đang theo học;
 • Học bổng có giá trị 25-100% học phí từ 1 đến 4 năm học tại Viện.
Điều kiện xét, cấp Học bổng
 • Tốt nghiệp THPT đạt loại Khá trở lên đối với thí sinh là học sinh lớp 12 và Điểm TB chung tích lũy đạt loại B (2.5/4) trở lên đối với sinh viên đang học tập tại Viện. 
 • Trình độ tiếng Anh đáp ứng điều kiện đầu vào đối với học sinh lớp 12 và đáp ứng yêu cầu tiến độ tiếng Anh hiện tại đối với sinh viên đang học tập Viện. 
 • Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo tại Viện.
Tiêu chí xét, cấp học bổng
 • Nhu cầu tài chính liên quan đến việc học tập tại Viện;
 • Mức độ tích cực trong các hoạt động xã hội thông qua các hoạt động ngoại khóa hoặc các chương trình cộng đồng đã tham gia;
 • Tính cách cá nhân thể hiện sự vượt khó, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, có mục tiêu, định hướng tương lai rõ ràng.
Điều kiện duy trì học bổng trong kỳ tiếp theo
 • Duy trì điểm Trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.2/4 trong kỳ nhận học bổng;
 • Tham gia ít nhất 02 (hai) hoạt động quảng bá cho hình ảnh trường và cho học bổng (nếu có), bao gồm đăng bài viết, video, tham gia buổi tư vấn tuyển sinh, học bổng, các sự kiện kết nối…
 • Nếu thư cấp học bổng có yêu cầu, sinh viên có thể cần gửi báo cáo hàng năm cho các nhà tài trợ, tạo cơ hội để chia sẻ sự biết ơn, trải nghiệm và lợi ích mà thí sinh nhận được nhờ vào học bổng.
Hồ sơ xét học bổng
 • Đơn đề nghị xét học bổng và Thư động lực (Letter of Motivation – 700 từ).
 • Bản sao giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn hoặc các minh chứng khác về hoàn cảnh; 
 • Kết quả bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào (đối với học sinh 12) và chứng chỉ IELTS quốc tế hoặc bài thi tiếng Anh Mock Test tại VNUK (đối với sinh viên đang học tập tại Viện);
 • Bản sao các giấy chứng chứng nhận đã tham gia các hoạt động ngoại khóa không cần công chứng (nếu có);
 • Thư giới thiệu của một giáo viên THPT (đối với học sinh 12) hoặc giảng viên giảng dạy tại Viện trong 1 năm học gần nhất (đối với sinh viên Viện).

Đăng ký xét tuyển

Kỳ tuyển sinh năm học 2022 - 2023

  Thông tin học bổng
  Một số điểm chính
  Giá trị Đối tượng Thời gian mở Thời gian đóng
  Học bổng tối đa 1 năm học

  Học sinh lớp 12 xét tuyển vào trường

  Sinh viên đang học tập tại VNUK

  02/2022 31/8/2022