Học bổng Tài năng - Merit Scholarship

Học bổng Tài năng – Merit Scholarship

VNUK >Học bổng >Học bổng Tài năng – Merit Scholarship

Giới thiệu

Học bổng này dành cho ứng viên có thành tích học tập xuất sắc cũng như có những thành tích thể hiện năng lực đặc biệt trong quá trình học tập ở bậc THPT hoặc tại Viện.

1. Giá trị học bổng
 • Học bổng tài năng được trao hàng năm dưới hình thức miễn/ giảm học phí của ngành đào tạo mà sinh viên đang theo học;
 • Học bổng trị giá 25 – 100% học phí trong từ 01 học kì đến tối đa 02 năm học;
 • Sinh viên được tham gia 1-2 khóa đào tạo kỹ năng tại Trung tâm đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp trong hai năm đầu tiên;
 • Sinh viên được mời ứng cử tham gia chương trình lãnh đạo dành cho sinh viên năm thứ nhất hoặc chương trình đại sứ sinh viên Viện.
2. Điều kiện xét, cấp Học bổng
Đối với thí sinh đang xét tuyển vào VNUK
 • Học sinh lớp 12 trúng tuyển vào 01 chương trình đào tạo tại Viện;
 • Có chứng chỉ IELTS quốc tế tối thiểu 6.0 đối với các ngành Khoa học tự nhiên và tối thiểu 6.5 đối với các ngành Khoa học xã hội;
 • Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo tại Viện hoặc tham gia các chương trình chuyển tiếp song bằng của Viện với các đối tác chính thức của Viện.
Đối với sinh viên đang học tập tại Viện
 • Hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đúng hạn cho các năm học trước;
 • Không thi trượt bất kỳ học phần nào trong danh sách các học phần đã đăng ký trong học kỳ gần nhất;
 • Hoàn thành ít nhất 80% tổng số học phần quy định trong danh sách các học phần chuẩn của năm học trước đó;
 • Điểm GPA đạt tối thiểu 3.0/4
 • Đạt IELTS 6.0 đối với Ngành Khoa học tự nhiên và 6.5 đối với Ngành Khoa học Xã hội (Kỳ thi quốc tế) HOẶC Đạt 6.5 đối với Ngành Khoa học tự nhiên và 7.0 đối với Ngành Khoa học Xã hội (Bài thi Mock test)
 • Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo tại Viện hoặc tham gia các chương trình chuyển tiếp song bằng của Viện với các đối tác chính thức của Viện.

Nhóm ngành Khoa học tự nhiên tại VNUK:

 • Công nghệ Nano
 • Khoa học Y Sinh
 • Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học dữ liệu
 • Công nghệ phần mềm

Nhóm ngành Khoa học xã hội tại VNUK:

 • Quản trị và kinh doanh Quốc tế
 • Quản trị du lịch và khách sạn Quốc tế
 • Quản trị kinh doanh số
 • Phân tích Marketing
 • Kinh doanh thương mại quốc tế
3. Tiêu chí xét, cấp học bổng
Đối với thí sinh đang xét tuyển vào VNUK
 • Chất lượng hồ sơ đề nghị xét học bổng: Đơn đề nghị xét học bổng; Thư động lực, Thành tích cá nhân, Hồ sơ các hoạt động ngoại khóa; 
 • Điểm IELTS quốc tế;
 • Kết quả trúng tuyển vào VNUK.
Đối với sinh viên đang học tập tại Viện
 • Điểm trung bình chung tích lũy trong năm học trước;
 • Điểm IELTS quốc tế (hoặc kỳ thi Mock test do Viện tổ chức);
 • Chất lượng hồ sơ đề nghị học bổng: Bài tiểu luận xin học bổng (không quá 700 từ); Thư giới thiệu; Thành tích; Chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường.
 • Các yếu tố cá nhân (được đánh giá thông qua buổi phỏng vấn với Hội đồng xét học bổng).    
4. Điều kiện duy trì học bổng cho học kỳ thứ 2
 • Hoàn thành tối thiểu 12 tín chỉ mỗi học kỳ trong suốt thời gian được nhận học bổng (đối với năm có 2 học kì) và 10 tín chỉ mỗi học kì (đối với năm có 3 học kì).
 • Duy trì điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.5/4. Người nhận học bổng phải hoàn trả lại một phần hoặc toàn bộ học bổng nếu không đảm bảo điều kiện này. 
 • Tham gia ít nhất 03 (ba) hoạt động truyền thông cho hình ảnh trường và cho học bổng mình đã nhận, bao gồm đăng bài viết, video, tham gia buổi tư vấn tuyển sinh, học bổng, các sự kiện kết nối.
5. Hồ sơ xét học bổng
 • Đơn đề nghị xét học bổng và thư động lực (Letter of Motivation – 700 từ).
 • Kết quả IELTS;
 • Kết quả học tập trong năm học trước  đối với sinh viên VNUK và kết quả xét tuyển đối với ứng viên đang xét tuyển vào Viện;
 • Bản sao thành tích và chứng nhận các hoạt động ngoại khóa không cần công chứng;
 • Thư giới thiệu của một giáo viên THPT đối với học sinh lớp 12 hoặc thư giới thiệu của giảng viên mà sinh viên đã học hay làm việc cùng trong vòng 01 năm qua

Ghi chú: Thí sinh cung cấp địa chỉ email của người giới thiệu; Viện gửi đường dẫn để người giới thiệu điền nội dung giới thiêu cho Viện. Ứng không xin thư trực tiếp từ người giới thiệu.

Đăng ký xét tuyển

Kỳ tuyển sinh năm học 2022 - 2023

  Thông tin học bổng