Hội nghị – Hội thảo quốc tế - VNUK

Hội nghị - Hội thảo quốc tế

Hoạt động Hội nghị- Hội thảo Quốc tế tại VNUK giai đoạn 2017-2022

  1. Hội thảo “Data analytics for future cities research (Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho đô thị tương lai)” – 07/2018.
  2. Hội thảo “Những vấn đề di truyền lâm sàng trước và sau khi sinh (“Prenatal and Postnatal Clinical Genomics”)” – 10/2018.
  3. Hội thảo “Phân tích Chức năng và cấu trúc của enzym RNA” – 02/2019.
  4. Hội thảo “Ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu và điệu trị các bệnh về viêm và ung thư hiện nay” – 03/2019.
  5. Hội thảo “Hợp tác Giáo dục với Dự án Giáo dục ĐH và những cơ hội đào tạo kỹ năng dành cho sinh viên” – 04/2019.

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 629 8868

Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights