Họp Hội Đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo - VNUK

Họp Hội Đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

VNUK >ĐBCL >Họp Hội Đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Ngày 10/11/2022, Hội đồng tự đánh giá các Chương trình đào tạo các ngành học của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Anh đã diễn ra do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Chủ tịch Hội đồng thừa uỷ quyền cho PGS.TS. Lê Thành Bắc – Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tham dự phiên họp có các Ủy viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo và Ban thư ký Hội đồng cùng đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng tại VNUK.  

Hình 1. PGS.TS. Lê Thành Bắc – Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì tại Hội đồng

Tại phiên họp, Hội đồng đã rà soát lại các báo cáo Tự đánh giá phiên bản thứ nhất, góp ý về nội dung mô tả và sử dụng minh chứng theo tiêu chí để các tổ chuyên trách hoàn thiện báo cáo. Các chương trình đào tạo thuộc VNUK được đánh giá trong buổi họp hội đồng bao gồm: Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Khoa học Y sinh, Quản trị và Kinh doanh Quốc tế.  

Hình 2. TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương – Viện trưởng VNUK phát biểu trong buổi họp Hội đồng

Kết luận tại phiên họp, PGS.TS. Lê Thành Bắc yêu cầu các đơn vị chức năng trong Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh cần phối hợp tích cực hơn nữa trong công tác tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo. VNUK cần bổ sung thêm một số nội dung, minh chứng và cùng các các nhóm chuyên trách hiệu chỉnh, hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá phiên bản lần thứ hai trong tháng 11 để Hội đồng tiếp tục đánh giá trước khi nộp báo cáo chính thức cho Cục Kiểm định chất lượng giáo dục và đăng ký đánh giá ngoài. Ban Đảm bảo Chất lượng tiếp tục phát huy vai trò thường trực, đốc thúc hoạt động đánh giá chất lượng của trường, bổ sung các minh chứng cần thiết để nâng điểm cho các tiêu chí. 

Hình 3. PGS. TS Giang Thị Kim Liên báo cáo trong buổi họp Hội đồng
Hình 4. Đại diện các Chuyên ngành Đào tạo thuộc VNUK trong buổi họp Hội Đồng

Verified by MonsterInsights