Hợp tác Nghiên cứu - VNUK

Hợp tác Nghiên cứu

TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU TẠI VNUK

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của VNUK hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các nhóm nghiên cứu cả trong và ngoài nước trong triển khai các hoạt động nghiên cứu. Hợp tác nghiên cứu bao gồm triển khai các hướng nghiên cứu tiềm năng, nộp hồ sơ xin các quỹ nghiên cứu, và cùng công bố các công trình khoa học trên các tạp chí uy tín. Một số thành tựu là thành quả tất yếu của sự hợp tác hiệu quả này bao gồm 45 công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, 21 công bố trên tạp chí uy tín trong nước, và 32 kỷ yếu hội thảo. Ngoài ra, rất nhiều đề tài lớn là kết quả sự hợp tác giữa cán bộ nghiên cứu của Viện với các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước bao gồm 03 đề tài Newton fund, 01 đề tài FIRST, 01 đề tài Global Challenges research fund, 01 đề tài Nafosted, 05 đề tài cấp bộ, 01 đề tài VINIF, 01 đề tài thành phố Đà Nẵng…

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 629 8868

Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights