Kế hoạch ĐBCL - VNUK

Kế hoạch ĐBCL

Kế hoạch

Năm học 2021 – 2022: Xem thêm tại đây

Năm học 2022 – 2023: Xem thêm tại đây

Năm học 2023 – 2024: Xem thêm tại đây

 

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: quality@vnuk.udn.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights