Khoa học dữ liệu
Khoa học dữ liệu

Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chương trình đào tạo khóa 2021-2025
STT Khối kiến thức Tín chỉ
1 Kiến thức chung (kiến thức đại cương) 41
2 Kiến thức cơ sở ngành 43
3 Kiến thức chuyên ngành 46
4 Thực tập và đồ án tốt nghiệp 20
  Tổng cộng 150
 • Năm 1: Sinh viên được trang bị vốn tiếng Anh chuyên ngành và những kĩ năng mềm cần thiết, chuẩn bị cho những năm tiếp theo.
 • Năm 2: Sinh viên được học khối kiến thức nền tảng và các kỹ thuật cốt lõi của ngành.
 • Năm 3: Sinh viên được học chuyên sâu về kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành theo ba nhóm năng lực: Khoa học sự sống, Kinh tế - Xã hội, Khoa học công nghệ. Sau đó sinh viên tham gia thực tập 6 tháng tại các doanh nghiệp trong ngành để hiểu rõ hơn về thực tế ngành và vận dụng kiến thức đã học vào các dự án thực tế.
 • Năm 4: Sinh viên quay lại trường để học sâu vào các học phần chuyên ngành theo hướng đi của mình và vận dụng tất cả các kiến thức đã học ở trường, tại doanh nghiệp để hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Tổ Khoa học và Công nghệ

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: cse@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Chương trình đào tạo

Năm 1

• Tiếng Anh học thuật 1
• Tiếng Anh học thuật 2
• Tiếng Anh học thuật 3
• Kỹ năng giao tiếp
• Kỹ năng học thuật
• Tin học ứng dụng
• Tiếng Anh trong công nghệ thông tin
• Văn hóa toàn cầu
• Lập kế hoạch phát triển bản thân
• Nhập môn lập trình và máy tính
• Xác suất thống kê

Năm 2

• Lập trình hướng đối tượng
• Phân tích hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu
• Lập trình Java
• Thách thức dữ liệu 1
• Thách thức dữ liệu 2
• Phân tích dữ liệu lớn
• Đại số tuyến tính
• 1- 2 học phần tự chọn cơ sở ngành

Năm 3

• Nhập môn trí tuệ nhân tạo
• Thách thức dữ liệu 3
• Dự đoán ứng dụng
• Kỹ thuật mô hình hóa
• 1 – 2 học phần tự chọn cơ sở ngành
• Thực tập nghề nghiệp

Năm 4

• 3 – 4 học phần tự chọn chuyên ngành
• Đồ án tốt nghiệp

Học phần tự chọn

Học phần cơ sở ngành theo nhóm năng lực:

Khoa học sự sống

Kinh tế, xã hội

Khoa học công nghệ

• Vật lý Y sinh học LT
• Vật lý cho khoa học y sinh
• Hoá hữu cơ 1
• Hoá hữu cơ 2
• Sinh học đại cương
• Sinh học tế bào
• Sinh học phân tử
• Hóa sinh
• Di truyền học
• Tin sinh học

• Nhập môn Quản trị và Kinh doanh
• Nhập môn marketing
• Toán kinh tế
• Hành vi tổ chức
• Phân tích kinh doanh cơ bản

• Thiết kế với Photoshop và Adobe Illustrator
• Toán cho khoa học máy tính
• Thiết kế và phát triển ứng dụng web
• Thiết kế và phát triển ứng dụng di động
• Mạng và xử lý song song
• Thuật toán và cấu trúc dữ liệu

Học phần chuyên ngành theo nhóm năng lực:

Khoa học sự sống

Kinh tế, xã hội

Khoa học công nghệ

• Dịch tễ học
• Tin sinh học nâng cao
• Công nghệ Y sinh
• Bệnh lý học phân tử
• Công nghệ gen
• Nghiên cứu phát triển thuốc

• Luật kinh doanh
• Quản trị vận hành
• Quản trị nguồn nhân lực
• Kế toán tài chính
• Phân tích dữ liệu kinh doanh nâng cao
• Thương mại điện tử
• Marketing kỹ thuật số

• Internet kết nối vạn vật
• Lập trình đồ hoạ 3D
• Giao tiếp người – máy
• Thiết kế ứng dụng web nâng cao
• Lập trình ứng dụng web nâng cao
• Kiểm thử phần mềm
• Phân tích mã độc
• Quản lý dự án phần mềm
• Công nghệ Blockchain
• Đạo đức trong khoa học dữ liệu
• Thách thức dữ liệu nâng cao

Ngoài các học phần trên, sinh viên còn theo học các học phần bắt buộc khác theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo:

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác -Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng
Nhắn tin Fan page hoặc gọi +84 (0) 905 556 654 để được tư vấn trực tiếp