Chuẩn đầu ra - VNUK
Khoa học dữ liệu

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

 • Giải quyết và nghiên cứu được các vấn đề trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo bằng cách áp dụng các kiến thức về toán và khoa học cơ bản
 • Phân tích vấn đề, thiết kế, thực hiện và đánh giá giải pháp cho các ngành liên quan bằng cách áp dụng các nguyên lý tính toán khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, quy tắc lập trình cũng như kiến thức các ngành này.
 • Có khả năng hình thành ý tưởng, lựa chọn, thiết kế, tích hợp, đánh giá và quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
 • Có kỹ năng phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả trong môi trường quốc tế và đa văn hóa; có trình độ ngoại ngữ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.
 • Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin.

Điều kiện tốt nghiệp

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;
 • Đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên hoặc tương đương theo quy định của Viện;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất;
 • Đóng học phí đầy đủ cho tất cả các học phần trước khi tốt nghiệp;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của VNUK

Tổ Khoa học và Công nghệ

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: cse@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Nhắn tin Fan page hoặc gọi +84 (0) 905 556 654 để được tư vấn trực tiếp