Contact Khoa Học Dữ Liệu - VNUK

Liên hệ

Số điện thoại

0236 37 38 399

Email

cse@vnuk.edu.vn

Fanpage

/ds.vnuk

Địa điểm

158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Đặt câu hỏi cho chúng tôi tại đây

    Địa chỉ liên hệ

    158A Lê Lợi, Hải Châu, TP. Đà Nẵng