Cấu trúc chương trình ngành Khoa học máy tính

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chương trình đào tạo khóa tuyển sinh 2022
STT Khối kiến thức Tín chỉ
1 Kiến thức chung (kiến thức đại cương) 41
2 Kiến thức cơ sở ngành 31
3 Kiến thức chuyên ngành 60
4 Thực tập và đồ án tốt nghiệp 20
  Tổng cộng 152
  • Năm 1: Sinh viên được trang bị vốn tiếng Anh chuyên ngành và những kĩ năng mềm cần thiết, chuẩn bị cho những năm tiếp theo.
  • Năm 2: Sinh viên được học khối kiến thức nền tảng và các kỹ thuật cốt lõi của ngành.
  • Năm 3: Sinh viên được đào sâu vào kiến thức ngành cùng với các chuyên gia từ các doanh nghiệp như LogiGear, NovaHub, Gameloft, CodeGym… Sau đó sinh viên tham gia thực tập 6 tháng tại các doanh nghiệp trong ngành để hiểu rõ hơn về thực tế ngành và vận dụng kiến thức đã học vào các dự án thực tế.
  • Năm 4: Sinh viên quay lại trường để học sâu vào các học phần chuyên ngành theo hướng đi của mình và vận dụng tất cả các kiến thức đã học ở trường, tại doanh nghiệp để hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Tổ Khoa học và Công nghệ

Add 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: cse@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Năm 1

• Nhập môn lập trình và máy tính
• Tiếng Anh học thuật 1, 2, 3
• Tiếng Anh trong công nghệ thông tin
• Kỹ năng học thuật
• Tin học ứng dụng
• 3-4 học phần tự chọn trong khối kiến thức chung
• 3-4 học phần tự chọn trong khối kiến thức cơ sở ngành

Năm 2

• Phân tích hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu
• Toán cho khoa học máy tính
• Lập trình hướng đối tượng
• Quy trình phát triển ứng dụng 1
• Thuật toán và cấu trúc dữ liệu
• Thiết kế và phát triển ứng dụng web
• Thiết kế và phát triển ứng dụng di động
• Quy trình phát triển ứng dụng 2
• Mạng và xử lý song song
• Triết học Mác Lênin
• Kinh tế chính trị Mác Lênin

Năm 3

• 4-5 học phần tự chọn trong khối kiến thức chuyên ngành
• Chủ nghĩa xã hội khoa học
• Tư tưởng Hồ Chí Minh
• Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
• Thực tập nghề nghiệp 6 tháng

Năm 4

• Nhập môn trí tuệ nhân tạo
• 4-5 học phần tự chọn trong khối kiến thức chuyên ngành
• Đồ án tốt nghiệp

Học phần tự chọn

Học phần tự chọn kiến thức chung:
• Viết học thuật
• Kỹ năng giao tiếp
• Lập kế hoạch phát triển cá nhân
• Văn hóa toàn cầu
• Xác suất thống kê
• Khởi sự kinh doanh
Học phần tự chọn kiến thức cơ sở ngành:
• Lập trình Java
• Giới thiệu Hệ điều hành
• Tư duy thiết kế
• Thiết kế với Photoshop và Adobe Illustrator
• Thách thức dữ liệu 1
Học phần tự chọn kiến thức chuyên ngành:
• Nhóm học phần phát triển ứng dụng: Lập trình đồ hoạ 3D, Internet kết nối vạn vật, Thiết kế ứng dụng web nâng cao, Lập trình ứng dụng web nâng cao, Giao tiếp người – máy, Công nghệ Blockchain
• Nhóm học phần nghiên cứu khoa học: Phân tích mã độc, Phân tích dữ liệu lớn, Thách thức dữ liệu 2, Thách thức dữ liệu 3
• Nhóm học phần phát triển sự nghiệp: Thực tiễn tốt nhất về phát triển phần mềm, Kiểm thử phần mềm, Quản lý dự án phần mềm, Phát triển và vận hành hệ thống phần mềm, Kỹ năng lãnh đạo, Nhập môn Quản trị và Kinh doanh

Chương trình đào tạo chi tiết

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo của ngành Khoa học & Kỹ thuật máy tính được thể hiện dưới đây: