Chuẩn đầu ra ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính tại VNUK

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Chuẩn đầu ra

 • Có khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng xã hội để làm việc hiệu quả và ứng xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Giải quyết được các vấn đề phức tạp trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật trên cơ sở vận dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực khoa học khác.
 • Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Giao tiếp và trình bày ý tưởng, giải pháp hoặc sản phẩm công nghệ thông tin bằng tiếng Anh, đạt trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 • Thiết kế, cài đặt và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
 • Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin.

Điều kiện công nhận tốt nghiệp

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập
 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên
 • Đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên hoặc tương đương theo quy định của Viện
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất
 • Đóng học phí đầy đủ cho tất cả các học phần trước khi tốt nghiệp
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của VNUK

Tổ Khoa học và Công nghệ

Add: 158A Lê Lợi, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: cse@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Nhắn tin Fan page hoặc gọi +84 (0) 905 556 654 để được tư vấn trực tiếp