Cấu trúc chương trình ngành Khoa học Y sinh

Khoa học Y Sinh

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cho thị trường lao động trong và ngoài nước trong lĩnh vực Khoa học Y sinh. Sinh viên tốt nghiệp chương trình này được trang bị các kiến thức và kỹ năng đạt trình độ quốc tế, có khả năng nghề nghiệp hoàn thiện, khả năng theo học ở các bậc học cao hơn cũng như khả năng học tập trọn đời.

Các mục tiêu cụ thể

 • Có hiểu biết sâu rộng về các kiến thức, nguyên tắc cơ bản và chuyên sâu về khoa học y sinh: hóa sinh, sinh học phân tử, di truyền, vi sinh, sinh học tế bào và các kiến thức cận lâm sàng quan trọng khác; cùng với các kiến thức bổ trợ hiện đại như toán học trong Y Sinh học, Tin sinh học
 • Có nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng làm việc đa dạng cùng khả năng vận dụng các kiến thức, phương pháp và kỹ năng này để giải quyết các vấn đề thực tế của Y Sinh học thông qua các cách tiếp cận mới, linh hoạt, có khả năng thay đổi và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh hiện đại
 • Có khả năng ứng dụng các kỹ năng công nghệ thông tin trong đời sống, công việc; sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp và làm việc
 • Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, có hiểu biết về các vấn đề chính trị, xã hội, từ đó giúp tạo ra những đóng góp giá trị trong công việc cũng như cho cộng đồng và thúc đẩy họ có tư duy tích cực về định hướng phát triển và học tập trọn đời của bản thân

Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Khoa học Y sinh, sinh viên có khả năng:
 • Giải thích được các kiến thức chuyên môn y sinh học bằng cách áp dụng các nguyên tắc cơ bản của khoa học tự nhiên.
 • Giải quyết được các vấn đề cụ thể và phức tạp trong lĩnh vực y sinh bằng cách vận dụng được các kiến thức chuyên ngành.
 • Sử dụng đúng các quy trình thực nghiệm cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực y sinh học và sử dụng được các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực y sinh.
 • Giao tiếp thành thạo thông qua các hình thức, đạt trình độ tiếng Anh B2 quốc tế hoặc tương đương.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Có kỹ năng phản biện, sáng tạo, tư duy khởi nghiệp cơ bản.
 • Có trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực y sinh.

Cấu trúc chương trình

Chương trình giảng dạy ngành Khoa học Y sinh áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh được chia thành các khối kiến thức và được thiết kế đáp ứng được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo như bảng sau:

STT Khối kiến thức
Số tín chỉ Tỷ lệ
1 Kiến thức chung 37 27,8%
2 Kiến thức Khoa học tự nhiên 13 9,8%
3 Kiến thức cơ sở ngành 38 28,6%
4 Kiến thức chuyên ngành 31 23,3%
4 Khóa luận 10 7,5%
4 Tự chọn tự do 4 3%
5 Kiến thức bổ trợ Cấp chứng chỉ riêng
            Tổng số 133 100%

Tổ Khoa học Y sinh

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: bms@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Lộ trình học tập

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Y sinh được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ và được thiết kế với thời gian đào tạo là 04 năm, dành cho các sinh viên đủ điều kiện đầu vào. Các sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào cần học thêm các học phần tiếng Anh tăng cường để đạt yêu cầu. Theo lộ trình được thiết kế, sinh viên sẽ được học các học phần thuộc khối kiến thức chung, kiến thức khoa học tự nhiên và cơ sở ngành trong 02 năm đầu tiên, các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành sẽ được giảng dạy trong 02 năm tiếp theo.

Năm 1

• Tiếng Anh học thuật 1, 2, 3
• Tin học ứng dụng
• Hóa hữu cơ I
• Hóa hữu cơ II
• Thực hành Hóa
• Sinh học đại cương
• Toán cho khoa học
• Tiếng Anh học thuật cho Khoa học Y sinh
• Các học phần trong chương trình dự bị đại học

Năm 2

• Hóa sinh
• Thực hành Hóa Sinh
• Vi sinh học
• Thực hành vi sinh
• Sinh học tế bào
• Di truyền học
• Thực hành di truyền và tế bào
• Miễn dịch học
• Sinh học phân tử
• Kỹ năng trong Y sinh học 1
• Hóa phân tích
• Triết học Mác – Lênin
• Chủ nghĩa xã hội khoa học
• Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Năm 3

• Công nghệ gen
• Vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm
• Tin sinh học
• Dịch tễ học
• Trao đổi chất
• Đạo đức nghề nghiệp và an toàn sinh học
• Tư tưởng Hồ Chí Minh
• Thực tập nghề nghiệp
• 3 – 4 học phần tự chọn

Năm 4

• Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
• Pháp luật đại cương
• Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần Chuyên đề + 5 tín chỉ từ các học phần tự chọn chuyên ngành
• 5 – 6 học phần tự chọn

Học phần tự chọn

Học phần tự chọn kiến thức chung:

• Viết học thuật
• Kỹ năng giao tiếp
• Lập kế hoạch phát triển cá nhân
• Văn hóa toàn cầu
• Tư duy thiết kế

Học phần tự chọn kiến thức chuyên ngành:

• Huyết học – Truyền máu
• Sinh học thần kinh người
• Chẩn đoán phân tử
• Hóa sinh lâm sàng
• Tin sinh học nâng cao
• Nội tiết học
• Công nghệ Y Sinh
• Công nghệ tế bào
• Tế bào gốc
• Sinh học sinh sản
• Kỹ năng trong Y Sinh học 2
• Công nghệ sinh học dược phẩm
• Nghiên cứu và phát triển thuốc
• Virut học
• Sức khỏe môi trường
• Công nghệ Nano sinh học

Học phần tự chọn tự do:

• Kiến tập 1
• Kiến tập 2
• Hóa phân tích
• Nhập môn lập trình và máy tính
• Lập trình căn bản
• Phân tích dữ liệu lớn
• Nhập môn kinh tế học
• Nhập môn Quản trị và Kinh doanh
• Marketing căn bản

Chương trình đào tạo chi tiết

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo của ngành Khoa học Y sinh được thể hiện dưới đây:

Điều kiện công nhận tốt nghiệp

Sinh viên ngành Khoa học Y sinh được xét và công nhận tốt nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Tính đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu theo yêu cầu của chương trình đào tạo (133 tín chỉ), bao gồm các học phần bắt buộc theo quy định;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.00 trở lên, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
 • Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
 • Đạt điểm trình độ tiếng Anh B2 quốc tế hoặc tương đương theo Bảng tham chiếu quy đổi do VNUK quy định;
 • Đạt một trong các loại chứng chỉ tin học sau: chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao, chứng chỉ tin học quốc tế IC3, chứng chỉ tin học quốc tế ICDL, chứng chỉ tin học quốc tế MOS;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của VNUK.
Nhắn tin Fan page hoặc gọi +84 (0) 905 556 654 để được tư vấn trực tiếp