Cấu trúc chương trình ngành Khoa học Y sinh

Khoa học Y Sinh

Cấu trúc chương trình

Chương trình giảng dạy ngành Khoa học Y sinh của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh được chia thành 5 khối kiến thức, trong đó bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ trong mỗi khối kiến thức như bảng sau:

STT Khối kiến thức Số tín chỉ
Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức chung 30 05
2 Kiến thức Khoa học tự nhiên 10 00
3 Kiến thức cơ sở ngành 34 09
4 Kiến thức chuyên ngành 21 12
5 Kiến thức bổ trợ Cấp chứng chỉ riêng
            Tổng số 201 29
131

Tổ Khoa học Y sinh

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: bms@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Cấu trúc chương trình

Năm 1

• Tiếng Anh học thuật 1, 2, 3
• Tin học ứng dụng
• Hóa hữu cơ I
• Hóa hữu cơ II
• Thực hành Hóa
• Sinh học đại cương
• Toán cho khoa học
• Tiếng Anh Khoa học Y sinh
• Các học phần trong chương trình dự bị đại học

Năm 2

• Hóa sinh
• Thực hành Hóa Sinh
• Vi sinh học
• Thực hành vi sinh
• Sinh học tế bào
• Di truyền học
• Thực hành di truyền và tế bào
• Miễn dịch học
• Sinh học phân tử
• Kỹ năng trong Y sinh học 1
• Hóa phân tích
• Triết học Mác – Lênin
• Chủ nghĩa xã hội khoa học
• Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Năm 3

• Công nghệ gen
• Vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm
• Tin sinh học
• Dịch tễ học
• Trao đổi chất
• Đạo đức nghề nghiệp và an toàn sinh học
• Tư tưởng Hồ Chí Minh
• Thực tập nghề nghiệp
• 3 – 4 học phần tự chọn

Năm 4

• Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
• Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần Chuyên đề + 5 tín chỉ từ các học phần tự chọn chuyên ngành
• 5 – 6 học phần tự chọn

Học phần tự chọn

Học phần tự chọn kiến thức chung:

• Viết học thuật
• Kỹ năng giao tiếp
• Lập kế hoạch phát triển cá nhân
• Văn hóa toàn cầu
• Tư duy thiết kế

Học phần tự chọn kiến thức cơ sở ngành:

• Sinh lý học và giải phẫu người
• Sinh lý học
• Sự phát triển và giải phẫu người
• Kiến tập 1
• Kiến tập 2
• Toán trong Y sinh học
• Toán thống kê Y sinh
• Vật lý Y sinh học LT
• Vật lý Y sinh học

Học phần tự chọn kiến thức chuyên ngành:

• Huyết học – Truyền máu
• Sinh học thần kinh người
• Chẩn đoán phân tử
• Hóa sinh lâm sàng
• Tin sinh học nâng cao
• Nội tiết học
• Công nghệ Y Sinh
• Công nghệ tế bào
• Tế bào gốc
• Sinh học sinh sản
• Kỹ năng trong Y Sinh học 2
• Công nghệ sinh học dược phẩm

Nhắn tin Fan page hoặc gọi +84 (0) 905 556 654 để được tư vấn trực tiếp