Chuẩn đầu ra ngành Khoa học Y sinh
Khoa học Y Sinh

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Sinh viên ngành Khoa học Y Sinh khi tốt nghiệp cần có các năng lực sau:
 • Giải thích được các kiến thức chuyên môn y sinh học bằng cách áp dụng các nguyên tắc cơ bản của khoa học tự nhiên.
 • Giải quyết được các vấn đề cụ thể và phức tạp trong lĩnh vực y sinh bằng cách vận dụng được các kiến thức chuyên ngành.
 • Sử dụng đúng các quy trình thực nghiệm cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực y sinh học và sử dụng được các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực y sinh.
 • Giao tiếp thành thạo thông qua các hình thức, đạt trình độ IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Có kỹ năng phản biện, sáng tạo, tư duy khởi nghiệp cơ bản.
 • Có trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực y sinh.

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên ngành Khoa học Y sinh được xét và công nhận tốt nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập
 • Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu theo yêu cầu của chương trình đào tạo (131 tín chỉ), bao gồm các học phần bắt buộc theo quy định
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.00 trở lên
 • Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng
 • Đạt điểm IELTS quốc tế (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) từ 6.0 trở lên hoặc tương đương
 • Đạt một trong các loại chứng chỉ tin học sau: chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao, chứng chỉ tin học quốc tế IC3, chứng chỉ tin học quốc tế ICDL (gồm 05 module: Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation)

Tổ Khoa học Y sinh

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: bms@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội