Xu hướng và tin tức ngành Khoa học Y sinh

Xu hướng và tin tức

SINH VIÊN NĂM NHẤT NGÀNH KHOA HỌC Y SINH THỰC CHIẾN TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cũng như nhiều ngành khoa học ứng dụng khác, ngành Khoa học Y sinh ở bậc Đại học không chỉ đòi hỏi một khối lượng kiến thức “khủng” mà còn yêu cầu nhiều kỹ năng chuyên môn vững vàng. Một môi trường đào tạo chú trọng tính thực tiễn, tăng cường những trải nghiệm sẽ...