Kiểm định chất lượng AUN-QA - VNUK

Kiểm định chất lượng AUN-QA

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn đánh giá AUN – QA, phiên bản 4.0. Chi tiết xem tại đây:

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: quality@vnuk.udn.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights