Kiểm định chất lượng trong nước - VNUK

Kiểm định chất lượng trong nước

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)37.38.399

Email: quality@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights