Kỳ mùa hè tại VNUK - VNUK

Kỳ mùa hè tại VNUK

VNUK >Kỳ mùa hè tại VNUK

Giới thiệu

Đại học Đà Nẵng vinh dự được hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh chọn và giao nhiệm vụ hợp tác với các trường đại học Vương quốc Anh triển khai dự án thành lập trường Đại học Việt – Anh, một trường đại học công lập
đẳng cấp quốc tế tại Đà Nẵng. Dự án gồm hai giai đoạn: (i) thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (gọi tắt là VNUK) thuộc Đại học Đà Nẵng, (ii) phát triển Viện thành trường Đại học Quốc tế Việt – Anh.

Video about VNUK

Take a tour in VNUK and you will find the best university in the state. The video will take you to every places in this university.

Nội dung chính

Việt Nam

VNUK được tổ chức đào tạo các chương trình bậc Đại học, Thạc sĩ, và Tiến sĩ cũng như các khóa bồi dưỡng ngắn hạn.

Thành phố Đà Nẵng

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh tiến hành tuyển sinh trong cả nước bằng hai phương thức xét tuyển: xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh.

VNUK và ĐHĐN

chương trình tiên tiến được quốc tế công nhận; tính gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường lao động quốc tế;

Make friends from around the world

Each summer we welcome students from over 110 countries at our summer school. There’ll be plenty of time to socialise and make friends on our summer courses – and we’ll help you all stay in touch too.

Prepare for your future

Each summer we welcome students from over 110 countries at our summer school. There’ll be plenty of time to socialise and make friends on our summer courses – and we’ll help you all stay in touch too.

Tiếp nhận thông tin

Thông tin sai định dạng
Thông tin sai định dạng
Vui lòng chọn đại học
Vui lòng chọn 1 chương trình
Vui lòng chọn quê quán
Thông tin đã được tiếp nhận!
Lưu thông tin không thành công!
Dữ liệu nhập vào không đúng định dạng!
https://vnuk.edu.vn/wp-admin/admin-ajax.php