Liên hệ VNUK

Liên hệ

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng

Số điện thoại

(0236) 3738399

Email

contact@vnuk.edu.vn
https://www.facebook.com/vnuk.edu.vn

Địa điểm

158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Vui lòng để lại câu hỏi ở đây

Và chúng tôi sẽ phản hồi lại cho bạn

    Verified by MonsterInsights