Lĩnh vực nghiên cứu - VNUK

Lĩnh vực nghiên cứu

Các lĩnh vực nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Nghiên cứu tại VNUK hướng tới phục vụ nân cao chất lượng đào tạo. Do đó, các lĩnh vực nghiên cứu gắn liền với các ngành đào tạo tại Viện bao gồm 4 lĩnh vực chính:

  1. Công nghệ thông tin
  2. Công nghệ sinh học
  3. Công nghệ Nano
  4. Khoa học quản lý

Trong đó, nghiên cứu về công nghệ thông tin tập trung vào khoa học máy tính, hệ thống phân bố, bảo mật, phân tích dữ liệu, và trí tuệ nhân tạo. Lĩnh vực công nghệ sinh học tập trug nghiên cứu các vấn đề như điều trị hướng đích, sinh lý tế bào và hóa sinh, dược chất thiên nhiên, tin sinh học và y sinh. Nghiên cứu công nghệ nano tập trung vào phát triển các vật liệu mới cho y sinh, vật liệu điện tử tiên tiến cho năng lượng xanh, vật liệu nano xử lý môi trường. Mảng nghiên cứu khoa học quản lý nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp, đổi mới quản lý và phát triển kinh tế.

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 629 8868

Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights