Cấu trúc chương trình - VNUK

Marketing hướng dữ liệu

Cấu trúc chương trình

Chương trình đào tạo được áp dụng theo học chế tín chỉ quy định tại Quy chế 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đồng thời được tích hợp với các đặc điểm ưu việt từ mô hình đào tạo tiên tiến bậc đại học tại Vương quốc Anh. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngay từ năm nhất với điều kiện tiếng Anh đầu vào tương đương IETLS 4.5. Sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào sẽ tham gia các khóa học tiếng Anh tăng cường (Pre-sessional courses) do Viện tổ chức.

Cấu trúc chương trình đào tạo khóa 2021-2025
STT Khối kiến thức Tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương 37
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 84
3 Kiến thức bổ trợ tự chọn (gồm 4 tc tự chọn) 9
4 Thực tập và đồ án chuyên ngành 9
Tổng cộng 139
Lộ trình học tập

Chương trình được thiết kế theo mô hình đào tạo bậc đại học dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh. Theo đó, sinh viên theo học chương trình Dự bị đại học vào năm thứ nhất và học chuyên ngành vào 03 năm tiếp theo. Chương trình đào tạo kéo dài 04 năm bao gồm 09 học kỳ (Năm thứ nhất có 03 học kỳ), trong đó 08 học kỳ tích lũy kiến thức tại Viện (có thể bao gồm tối đa 02 học kì trao đổi ở nước ngoài) và 01 học kỳ thực tập tại doanh nghiệp.

Sinh viên có thể lựa chọn 01 kì thực tập tại doanh nghiệp vào kì 1 năm 2 (hoặc kì 2 năm 3) hoặc đi trao đổi ở nước ngoài trên cơ sở tích lũy đủ số tín chỉ tương đương kì thực tập.

Khoa Kinh tế và Kinh doanh

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: ibm@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Nhắn tin Fan page hoặc gọi +84 (0) 905 556 654 để được tư vấn trực tiếp

    Verified by MonsterInsights