Orientation Week 2022 - VNUK

Orientation Week 2022

VNUK ORIENTATION WEEK 2022

VNUK IN YOUR AREA!

Orientation week là chuỗi hoạt thường niên vào đầu mỗi năm học nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt các quy chế học tập và sinh hoạt tại nhà trường, các câu lạc bộ, các phòng ban hỗ trợ sinh viên, đồng thời giúp các em có định hướng rõ ràng về lộ trình học tập và nghề nghiệp ở bậc đại học.

Thông tin về Tuần lễ định hướng

– Thời gian: 03/10 – 10/10/2022
– Điện thoại liên hệ: 0236 3738 399
– Email: contact@vnuk.edu.vn

Sự kiện sắp diễn ra

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Đặt câu hỏi cho chúng tôi

    (*) là bắt buộc nhập

    Verified by MonsterInsights