Chuẩn đầu ra - VNUK

Quản trị Kinh doanh Số

Giới thiệu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức cạnh tranh của các doanh nghiệp của một ngành, bên cạnh sự hình thành và phát triển của ngành mới là sự bão hoà của một số ngành trước đây từng được xem là lợi thế. Theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (Word Economic Forum) đến năm 2025 nhu cầu nhân lực có kỹ năng số hoá vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt các việc làm về phân tích dữ liệu, chiến lược số hoá, marketing kỹ thuật số, chuyên gia chuyển đổi số luôn được ưu tiên hàng đầu. Tại Việt Nam, xét trên bình diện chung, bản chất cơ bản của CMCN 4.0 là cuộc cách mạng số nhưng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực lại quá ít hoặc các ngành gần lại hoàn toàn thiếu các kỹ năng số hoá để thích ứng với thị trường việc làm tương lai. Thực trạng này cho thấy việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vô cùng cấp thiết. Trong bối cảnh ấy, chuyên ngành Quản trị kinh doanh số ra đời nhằm đào tào nguồn nhân lực Quản trị kinh doanh có tư duy, kỹ năng làm việc trong môi trường số hoá cũng như có năng lực thực hiện chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc CMCN 4.0 của Việt Nam.

Khoa Kinh tế và Kinh doanh

Add: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: ibm@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

  • Áp dụng các khái niệm, lý thuyết, nguyên lý và các quy trình về kinh tế, quản trị và kinh doanh vào trong thực tiễn
  • Đánh giá được tác động của các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô đến chiến lược và hoạt động của tổ chức
  • Hoạch định chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh và các chức năng kinh doanh như tài chính, nhân sự, marketing, điều hành của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
  • Phát triển các dự án khởi nghiệp theo định hướng lấy con người làm trung tâm
  • Thể hiện kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và kỹ thuật định lượng
  • Phát triển các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21 như giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường công việc
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh (IELTS từ 6.5), kỹ năng tin học văn phòng (MOS từ 750) và sử dụng được ít nhất một phần mềm phân tích dữ liệu
  • Có tư duy phát triển, có khả năng thích nghi, đối mặt và vượt qua khó khăn, thử thách
  • Có đạo đức cá nhân, nghề nghiệp và có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội theo hướng phát triển bền vững