Đội ngũ giảng viên - VNUK

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ nhân sự

TS. Nguyễn T. Mỹ Hương

Viện trưởng
huong.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 236 364 6587
Học phần giảng dạy: Design Thinking, Business Research Methods, Contemporary Issues in Int Business
More Detail

ThS. Võ Thị Thủy Tiên

Giảng viên
tien.vo@vnuk.edu.vn
(+84) 949 898 923
Học phần giảng dạy: Introduction to Financial Accounting, Management Accounting
More Detail

ThS. Ngô Ng. Bảo Trân

Giảng viên
tran.ngo@vnuk.edu.vn
(+84) 905 212 992
Học phần giảng dạy: Introduction to Business and Management, Financial Management
More Detail

Ths. Nguyễn Vân Anh

Giảng viên cơ hữu
anh.nguyenvan@vnuk.edu.vn
(+84) 986022836
Học phần giảng dạy: Business English, Introduction to Business and Management
More Detail

ThS. Trần Thị Hồng Nhung

Giảng viên cơ hữu
nhung.tran@vnuk.edu.vn
(+84)
Học phần giảng dạy: Hiring and Retaining Talent, Human Resource Management , Global Environment of Business
More Detail

ThS. Bùi Minh Trang

Giảng viên
trang.bui@vnuk.edu.vn
(+84) 236 3990 341
Học phần giảng dạy: Introduction to Business and Management, Financial Accounting
More Detail

ThS. Nguyễn Bích Thủy

Giảng viên
thuy.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84)
Học phần giảng dạy: Global Environment of Business, Design Thinking, International Business
More Detail

ThS. Nguyễn Chí Cường

Giảng viên
cuong.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 0904.817.429
Học phần giảng dạy: Introduction to Economics, Applied Forecasting, Foundation of Business Analytics
More Detail

TS. Trần Thiện Vũ

Giảng viên thỉnh giảng
vu.tranthien@vnuk.edu.vn
(+84) 948 720 168
Học phần giảng dạy: Foundations of Business Analytics, Business Research Methods, Operations Management.
More Detail

ThS. Phạm Thị Minh Thủy

Giảng viên thỉnh giảng
thuy.pham@vnuk.edu.vn
(+84) 868 568 799
Học phần giảng dạy: Human Resource Management, Organizational Behavior, Communication Skills, Recruiting, Hiring and Retaining Talent
More Detail

ThS. Nguyễn Lê Lộc Tiên

Giảng viên
tien.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 905 688 726
Học phần giảng dạy: Business English, International Business, Global Environment of Business
More Detail

ThS. Trương Bảo Ngọc

Giảng viên
ngoc.truong@vnuk.edu.vn
(+84) 909 845 788
Học phần giảng dạy: Organizational Behavior, Human Resource Management
More Detail

ThS. Trương Quỳnh Kim Y

Giảng viên
y.truong@vnuk.edu.vn
(+84) 236 629 8868
Học phần giảng dạy: Business English, Introduction to Business and Management
More Detail

TS. Nguyễn Như Hà

Giảng viên thỉnh giảng
nhuha.socio@gmail.com
(+84) 918 337 579
Học phần giảng dạy: Leadership, Entrepreneurship
More Detail

ThS. Huỳnh Ngọc Vũ

Giảng viên thỉnh giảng
willyu1102@gmail.com
(+84) 935 666 806
Học phần giảng dạy: Design Thinking, Entrepreneurship
More Detail

Mr. Trần Anh Khoa

Giảng viên thỉnh giảng
khoatadn@gmail.com
(+84) 944 117 187
Học phần giảng dạy: Digital Marketing
More Detail

TS. Nguyễn Thành Đạt

Giảng viên thỉnh giảng
td18nguyen@gmail.com
(+84) 986 193 302
Học phần giảng dạy: Introduction to Economics
More Detail

ThS. Trần Hùng Thiện

Giảng viên thỉnh giảng
thien.tran@gcomm.com.vn
(+84) 908 326 101
Học phần giảng dạy: Introduction to Marketing, Leadership
More Detail

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hoa

Giảng viên thỉnh giảng
hoa.huynh@vnuk.edu.vn
(+84)
Học phần giảng dạy: Project Management; Recruiting, Hiring and Retaining Talent; From Study to Work
More Detail

PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

Giảng viên thỉnh giảng
npnguyen@ac.udn.vn
(+84)
Học phần giảng dạy: Organizational Behavior, Human Resource Management
More Detail

LS. ThS. Lê Quỳnh Trang

Giảng viên thỉnh giảng
quynhtrangle195@gmail.com
(+84) 346 969 659
Học phần giảng dạy: Business Law, International Trade Law
More Detail

ThS. Lê Quốc Thái

Giảng viên thỉnh giảng
thailq@ueh.edu.vn
(+84) 903 821 844
Học phần giảng dạy: Leadership, From study to work
More Detail

LS. ThS. Võ Đình Đức

Giảng viên thỉnh giảng
duc.vo@vdd.vn
(+84) 236 373 8399
Học phần giảng dạy: Business Law, International Trade Law
More Detail

ThS. Trần Phương Ngôn

Giảng viên thỉnh giảng
ngonptran@gmail.com
(+84) 962 442 068
Học phần giảng dạy: Introduction to Economics
More Detail

ThS. Mai Quỳnh Anh

Giảng viên thỉnh giảng
quynhanhmai2410@gmail.com
(+84) 236 373 8399
Học phần giảng dạy: International Marketing, Introduction to Marketing
More Detail

Ms. Trần Như Quý

Giảng viên thỉnh giảng
nhuquysunny.tran@gmail.com
(+84) 236 373 8399
Học phần giảng dạy: Business Law
More Detail

ThS. Lê Đình Hiếu

Giảng viên thỉnh giảng
hieu.le@gap-institute.com
(+84)
Học phần giảng dạy:
More Detail

TS. Nguyễn Hiệp

Giảng viên thỉnh giảng
nguyenhiep@due.edu.vn
(+84) 905 645 539
Học phần giảng dạy: Strategic Management
More Detail
Verified by MonsterInsights